Zaman Yönetimi

Kaynak ve Finans Yönetimi

Hedeflediği amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren işletmelerde finans yöneticilerinin temel fonksiyonu; işletmenin çeşitli zamanlarda çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyduğu kaynakları ihtiyaç duyulan zamanda uygun koşullarla temin etmek ve diğer yandan da işletmenin faaliyetleri sonucu yarattığı fazla fonları yada kârları uygun ve kârlı alanlarda değerlendirmek yani kullanmaktır.

Bu işlevler tüm işletmelerin ve dolayısıyla finans yöneticilerinin her zaman temel uğraşı faaliyetlerini oluşturur.

Hiçbir işletme her zaman kârda ve elinde fazla nakit sıkışıklığı içinde de olamaz. Bunun değişik derecelerdeki bileşimleri her zaman söz konusudur. (Sarıaslan & Erol, 2008, s. 97)

Hizmetlerimiz

01

İthalat, İhracat ve İdari Müşavirlik Hizmetleri

HETCO "İthalat, İhracat ve İdari Müşavirlik Hizmetleri" ile kuruluşu talep edilen ölçüde yeniden yapılandırır. Etkili zaman, kaynak ve finans yönetimleri ile kuruluşa sürdürülebilir büyüme ve karlılık sağlar.

02

Kurumsal Kimlik Tasarımı ve İmaj Yönetimi Hizmetleri

HETCO "Kurumsal Kimlik Tasarımı ve İmaj Yönetimi Hizmetleri" ile finansal verilere bağlı olarak sürdürülebilir karlılık hedefi için en doğru markalaşma sürecini başlatır ve yönetir. Ticaretin sanat, sanatın eşsiz olduğu noktada kurumsal kimlik tasarlar, imaj oluşturur; kuruluşu geliştirir, yepyeni ve karlı bir güzergaha kavuşturur.

03

Moda ve Ürün - Video ve Fotoğraf Çekimi Hizmetleri

HETCO "Moda ve Ürün - Video ve Fotoğraf Çekimi Hizmetleri" ile açık ve kapalı alan çekim hizmetleri verir:
Moda - Konsept Fotoğraf Çekimi
Ürün Fotoğrafı Çekimi
Tanıtım Filmi Çekimi
Ürün Video Çekimi